การออกกำลังกาย Esonstyle
แชร์เรื่องนี้
ควรออกกำลังกายด้วยยางยืดและวงแหวนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30-40 นาที ที่บ้านหรือที่ๆ สะดวกสำหรับคุณ
วิธีการออกกำลังกายสำหรับส่วนบนของร่างกาย
1.1 ยืดขึ้นในแนวตรง
1.2 ยืดออกในแนวขวาง
1.3 ยืดไปทางด้านหลัง
1.4 ยืดส่วนของไตรเซ็ป
1.5 ยืดส่วนของไบเซ็ป
1.6 ดึงยางยืดให้ถึงหลัง
1.7 ดึงยางยืดจากหน้า
อกไปด้านหลัง
1.8 ดึงยางยืดจากมือไปหัวไหล่
1.9 แยกแขนออกจ
ากกันเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน
้าอกและหัวไหล่
วิธีการออกกำลังกายสำหรับหน้าท้อง ต้นขาและสะโพก
ออกกำลังกาย 10-20 ครั้งต่อเซทแต่ถ้าหากเพิ่งเริ่มออกกำลังกายให้เริ่มจากระยะสั้นๆให้ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สำหรับเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์คุณสามารถทำได้ครั้งละ 2-3 วิธี

2.1 ยืดขาออกในท่าแพล้งก์
2.2 วิ่งขาตั้งตรง
2.3 ปั่นจักรยาน
2.4 สะพานโค้ง
2.5 สะพานโค้งแยกขา
2.6 กางขาออกมากที่ส
ุดในท่าสะพานโค้ง
2.7 ย่อเข่าไปจนหน้าอก
2.8 ท่าซุปเปอร์แมนกับยางยืด
2.9 ยกขาในท่าคว่ำ
2.10 ยกขาในท่านอนหงาย
2.11 แยกขาท่าหนวดกุ้ง
2.12 ยืดขาไปถึงหลัง
วิธีการออกกำลังกายสำหรับสะโพกและต้นขา
3.1 รวมกัน (ยางเข้ากับสะโพก)
3.2 รวมกัน (ยางใต้ส้นเท้า)
3.3 รวมกันพร้อมกระโดด
3.4 รวมกันพร้อมก้าวไปด้านข้าง
3.5 เดินย่อขา
3.6 ท่ายกน้ำหนัก
3.7 แยกขาออกในท่ายืน
3.8 ยกขาไปด้านหลังในท่ายืน
3.9 ยกขาไปด้านหน้า
3.10 ท่าลุกนั่งแล้วแยกขาไปด้านข้าง
3.11 ท่าเดิน
3.12 ยืนอยู่กับที่
3.13 กระโดดพร้อมก
้าวไปด้านข้าง
3.14 ท่าบริหารเอว
3.15 ท่ายกเอว
3.16 ยืดต้นขาด้วยยางยืด
3.17 แยกขายกมาแนบเอว
3.18 ยืดสะโพกให้สุด
(ยางยืดที่สะโพก)
3.19 ยืดสะโพกให้สุด
(ยางยืดที่หลัง)
3.20 ยืดเข่าให้สุดยืนสี่ขา